Doškolovací Intenzivní Výcvik Táborského 42. mpr AČR. Rozhovor s vrchním praporčíkem praporu.

V Tacticoolně jsme měli možnost navštívit vojáky Čtyřicátéhodruhého mechanizovaného praporu, kteří právě procházeli výcvikem pod označením D.I.V. .

Strávili jsme v Táboře jen jeden den, ale i tak musíme ocenit vysoký stupeň nasazení se kterým vojáci cvičili. Využili jsme zbylý čas a vyzpovídali vrchního praporčíka praporu prap. Ondřeje Pojezdného. Obecně je v povědomí že voják Armády České republiky po splnění požadavků v náboru, nastupuje na Kurz Základní Přípravy (KZP) k Velitelství výcviku – Vojenské akademii (VeV-VA) ve Vyškově.

Zde dostane základní vševojskový výcvik a po jeho absolvování přichází na útvar. U útvaru ke kterému je přidělen se poté dále cvičí a zdokonaluje ve své odbornosti. U bojových jednotek je však potřeba, krom vycvičení vojáka na konkrétní funkci, také nalít do nováčka standardy, které musí znát každý příslušník jednotky. Z tohoto důvodu si některé útvary AČR organizují vlastní D.I.V..

Diskuze

Nákupní košík
Přejít nahoru