Mechanizovaná rota AZ 41.mpr má nový znak

Každý, kdo se alespoň malinko zajímá o vojenství, ví, jak jsou pro armádu důležité tradice a sounáležitost. Proto i příslušníci Aktivní zálohy 41. mechanizovaného praporu 4.brigády rychlého nasazení s hrdostí jim vlastní přijali nový znak roty. Návrh znaku a grafickou podobu vytvořili samotní vojáci, kteří přitom zohlednili  historii jednotky a její dislokaci. My se teď malinko podíváme na jeho popis a grafické ztvárnění.

Popis znaku roty AZ 41. mpr

❖Hlavním motivem karmínově lemovaného trojúhelníkového znaku roty AZ 41.mpr. je černý trojhlavý PES KERBEROS umístěný na dvojité stříbřité hradbě,
která je oddělena poli žluté a modré barvy.

❖Trojúhelník s oblými rohy, který lemuje znak jednotky je vykládán jako symbol dynamiky, síly a zdatnosti.

❖Tři hlavy PSA KERBERA představují tři mechanizované čety, had na ocasu odkazuje na minometnou četu „chránící rotě záda“. Dle řeckých bájí a pověstí PES
KERBEROS věrně brání vstupu živých do světa mrtvých a i nejsilnější vládci se třesou před jeho hrůzou. Toto odráží nadšení příslušníků roty AZ 41. mpr. bránit
svou vlast a kvalitní bojovou přípravou usilovat o to, aby byly postrachem pro případného protivníka.

❖Dvojitá hradba vychází z původního středověkého erbu královského města Žatce, kde jednotka vznikla a kde je dislokována. V roce 1421 byla pod hradbami
města Žatce poražena vojska II. křížové výpravy proti „českým kacířům“.

❖Kombinace karmínového lemu trojúhelníku, značícího příslušnost k pěchotě dle tradic armády první republiky (navíc odráží i barvu baretu, který odlišuje 4.
brn. od ostatních součástí AČR) a citronově žluté, značící příslušnost k jezdectvu, kdysi postrachu evropských bojišť, symbolizují mechanizovanou pěchotu.

❖Modré pole značí tradiční barvu královského města Žatce, kde jednotka vznikla a kde je dislokována.

Varianta na polní stejnokroj

 

Diskuze

Nákupní košík
Přejít nahoru