Netradiční branný den

Když se řekne branný den, tak si většina z nás dospělých vybaví chvíle ze základní školy, kdy jsme si nacvičovali evakuaci a zkoušeli ochranné pomůcky pro případ hrozícího nebezpečí ze zbraní hromadného ničení. Ty doby jsou ale ty tam a dnešní děti nic takového již nezažívají, ale je to správně?! I když hrozby studené války zmizely, již před více jak čtvrt stoletím, neznamená to, že žijeme ve zcela bezpečném světě. Každý občan se může dostat kdykoliv do nějaké nestandardní situace, kdy může být ohroženo jak jeho zdraví, tak i zdraví někoho jiného, nebo ještě hůře, může jít přímo o život. I když jsou dojezdy IZS stále rychlejší, tak prvotní řešení dané situace zůstává na občanovi. Již první minuty a správnost jednání zúčastněných osob rozhoduje, jak rozsáhlé škody vzniknou na zdraví a životech všech postižených. Bohužel ani u dospělých nemůžeme počítat se zachováním chladné hlavy a dodržením správných postupů, natož pak u dětí základních škol, které zpravidla nemají možnost kde se tyto správné reakce naučit.

Branný den
Oblékání iprovizovaného ochranného obleku

Toto už neplatí pro žáky druhého stupně ZŠ na P-8, kteří se  účastnili akce: Příprava žáků k řešení krizových situací spojených s obecným ohrožením. Jedná se o projekt organizovaný městkou částí Prahy 8. Skládá se z pěti výukových bloků, ve kterých mají žáci možnost se seznámit s nejrůznějšími krizovými situacemi a jejich řešením.

Ukázkové video z dalších akcí

Zdravověda patří k jedněm z nejdůležitějších stanovišť. Je obsahově přizpůsobena tak, aby žáci uměli v první řadě správně reagovat, podat technickou první pomoc a zvládnout zajištění základních životních funkcí. Netradičně, oproti běžným kurzům první pomoci, je rozšířena o ošetření zranění způsobeným výbuchem.

Stanoviště OPZHN
Stanoviště OPZHN

Aktivní útočník je hlavním tématem dalšího výukového bloku. Děti se zde seznámí jak správně na takového útočníka reagovat, s instruktorem proberou balistickou odolnost stavebních materiálů ve svém okolí a osvojí si bezpečný přístup ke zbraním. Nakonec si vyzkouší i několik modelových situací na dané téma.

Další blok se zabývá improvizovanými výbušnými zařízeními. Nejprve se žáci seznámí s historií terorizmu a postupně se, přes ukázky atrap výbušných zařízení, dostanou až k zásadám bezpečného chování v blízkosti podezřelých předmětů.

Praktická první pomoc
Praktická první pomoc

V programu mají i své opodstatněné místo videa, která nám zábavnou formou ukáží, co dělat, pokud bychom někde venku, v přírodě či na ulici našli například nevybuchlou leteckou munici či podobný nebezpečný materiál. Je důkladně popsán postup pro ohlášení takového nálezu a vysvětleny zásady pohybu v okolí takovéhoto předmětu. Pro názornost jsou žákům i některé tyto předměty, které se dodnes dají na našem území nalézt, ukázány.

Nález nebezpečného materiálu.
Nález nebezpečného materiálu.

Poslední ze stanovišť je zaměřeno na rizika CBRN hrozny. Instruktor se nezabývá pouze možnostmi CBRN terorismu, ale zaměřuje se především na řešení chemické havárie, postupy a možnostmi přípravy improvizovaných ochranných prostředků z běžně dostupných předmětů. Děti si zábavnou formou i takovéto ochranné pomůcky pokusí samy vyrobit a připravit se tak na možný únik nebezpečných látek.

Žáci, kteří se tohoto projektu zúčastnili si odnesli nejenom spoustu zajímavých a důležitých informací, ale dostali i originální kartičku první pomoci, kterou mohou mít

stále při ruce. Zde je v několika málo bodech shrnuto to nejdůležitější z celého souboru přednášek.

Celou tuto akci zajišťovalo občanské sdružení sx ve spolupráci s OBOS.cz a na její odborné stránce se významnou částí podíleli instruktoři, kteří kromě vykonávání svých běžných povolání, slouží také v Aktivních zálohách AČR.

 

 

Diskuze

Nákupní košík
Přejít nahoru