Střelecký kurz pro instruktory AZ.

Jsme na severočeské střelnici. Je krátce před osmou hodinou ranní, a teprve před chvílí se slunce vyhouplo na oblohu, ani rosa se ještě nestihla vypařit. Nám to ale nevadí. Otvíráme areál střelnice a vpouštíme jedny z prvních aut. Chvíli trvá, než se všechny auta porovnají v nevelkém prostoru parkovácí zóny a už se vítáme s prvními návštěvníky. Nedlouho nato pozorujeme něco přes 10 mužů a žen ustrojených v polních uniformách vz. 95, jak z aut vytahují batohy a tašky plné nepostradatelné výstroje, bedny s municí a pouzdra ukrývající pušky. Všude zní radostné Ahoj i nesmělé Dobrý den a panuje zde čilý ruch. Abyste chápali, stáváte se svědky začátku první akce svého druhu a to střeleckého kurzu pro příslušníky Aktivních záloh AČR, který připravil tým společnosti OBOS.cz.

Je krátce před osmou hodinou ranní. a jedné severočeské střelnici se sjíždí  přes deset  civilních aut z nichž vystupují postavy oděné do polních uniforem vz.95. Všichni se nadšeně zdraví, seznamují a posléze otevírají kufry svých aut Každý postupně vykládá futrály se zbraněmi, bedny s municí a tašky s výstrojí. Jsme svědky začátku první akce svého druhu a to střeleckého kurzu pro příslušníky Aktivních záloh AČR, který připravil team společnosti OBOS.cz.

Zaujetí krytu při střeleké pozici v leže.
Zaujetí krytu při střeleké pozici v leže.

Cílem kurzu bylo obeznámit frekventanty s moderním přístupem k vedení střeleckého výcviku jednotlivce s útočnou puškou. Akce se z účastnily příslušníci hned několika jednotek (111,121,151- pěší roty, AZ41.mpra AZ VP Tábor)  napříč hodnostním sborem. Není tajemstvím, že mezi záložáky je velký počet sportovních střelců a tak většina z účastníků absolvovala kurz s vlastní zbraní. Za zmínku stojí že ve sto procentech se jednalo o klon  sa.58.

Alfa a omega výcviku je manipulační prostor.
Alfa a omega výcviku je manipulační prostor.

Kurz zahájili  střelby jednotlivců na kterých si mohly všichni frekventanti ověřit jak si se střeleckými návyky stojí příslušníci jednotlivých jednotek. Zde se projevilo že i přes snahu jednotlivých vojáků trénovat i na vlastní náklady je zejména u KVV moderní střelecký výcvik teprve v plenkách a je zde co dohánět. Nejlépe se předvedli příslušníci AZ41.mpr na kterých je vidět kvalitní práce odvedená střeleckými instruktory 4.brn.

Po první rundě si všichni poctivě překontrolovali své zbraně, zásobníky a upravili výstroj,dle doporučení instruktorů, tak aby vyhovovala moderním postupům a začalo se sušit. Celé dopoledne bylo věnováno základním střeleckým postojům, manipulaci při nabíjení a bezpečnostnímu stereotypu. Jaroslav Macošek (střelecký instruktor OBOS.cz a vd. AZ 41.mpr)  který kurz vedl každou techniku pečlivě vysvětlil a vždy vyložil nyance ovládání sa.58 a CZ 805  při  dané střelecké technice. Jelikož frekventanti kurzu patří většinou ke střelcům s dlouholetou praxí tak po obědě kurz přešel k pokročilým střeleckým technikám. Zde instruktor vždy uvedl zda se jedná o techniku vyučovanou v rámci AČR či jde o metodu kterou se naši vojáci běžně neučí.  Velký důraz byl kladen už na střeleckou pozici v leže a její kvalitní zaujetí například po nasunutí za kryt. Z leže se frekventanti postupně naučily přejít do polohy v stoje a to se střelbou i bez. Výcvik byl postaven tak aby cvičící museli nuceně přebíjet ve všech polohách které zaujaly a po každém cviku instruktor vyhodnotil zásahy v terči. Při této akci měly premiéru nové terče O.T.T. ( na jejímž vývoji se podíleli instruktoři OBOS ) které mají vyznačenou balistickou ochranu jednotlivce takže cvičící mohly vyzkoušet i střelbu na moderně vybaveného protivníka. Perličkou kurzu byl nácvik použití zbraně jako úderového prostředku. Poslední část kurzu ukázala cvičícím některé techniky při střelbě po zranění jakými jsou střelba silnou a slabou rukou či přebití pušky jednoruč.

Přebytí po zranění silné ruky s využitím svislé překážky
Přebytí po zranění silné ruky s využitím svislé překážky

I přes teploty přesahující 32 stupňů frekventanti cvičili s plným nasazením až do sedmé hodiny večer kdy byl kurz oficiálně ukončen. Nezbývá než dodat že se akce záložáci účastnily ve svém volném čase a na vlastní náklady. Je dobré vědět že příslušníci aktivní zálohy investují do osobní přípravy čas i prostředky i ve svém volnu a za to si zaslouží minimálně naše uznání. Doufáme že se takovýchto akcí budeme moci z účastnit častěji.( pokračování kurzu nám potvrdil i jeden z instroktorů OBOS )

Individuální přístup instruktora
Individuální přístup instruktora

Diskuze

Nákupní košík
Přejít nahoru