Zářijové vyvedení roty AZ 41. mpr Žatec

Ve dnech 19. – 23. 9. 2016 proběhlo letošní v pořadí třetí vyvedení, nyní již roty Aktivní
zálohy 41. mechanizovaného praporu Žatec. Po nástupu jsme mezi sebe přivítali nové vojáky
a popřáli jim mnoho zdaru do budoucna v našich řadách. Po klasických zdravotních
prohlídkách proběhl v pondělí dopoledne pohovor s velitelem praporu pplk. Jiřím Líbalem.
Řešily se zejména změny související s novou legislativou a podoba výcviku naší jednotky do
budoucna. Následné fasování zbraní (ÚP CZ 805 BREN a RPG-7) a materiálu proběhlo bez
problémů, a my tak mohli vyrazit do VVP Hradiště v Doupovských horách, kde pro nás byl
přichystán výcvik pod vedením žateckých instruktorů. Tématem jednotlivých cvičení a drilů
byly základní dovednosti vojáka v rámci týmu, sekce a družstva.az.41mpr
Během úterního dopoledne jsme drilovali přípravu na boj pod smyšleným taktickým
námětem. Tato příprava zahrnuje osm kroků klíčových pro úspěšné zvládnutí operace –
PAWPERSO. Odpoledne jsme věnovali nácvikům pohybu v týmu a sekci pod nepřátelským
kontaktem. Po večerní teoretické přípravě jsme už jen upravili výstroj a ulehli k odpočinku.
Během středečního dopoledne se 3. družstvo odpojilo od 1. a 2. a spolu s jedním z
instruktorů provedlo přepad velitelského KBVP Pandur, jehož osádka paralelně s námi na
Doupově cvičila. Byla tak otestována připravenost střežících vojáků a my jsme si zároveň
procvičili útočný manévr. Odpoledne jsme se připojili k ostatním družstvům a pokračovali ve
výcviku. Středeční odpoledne bylo zaměřeno na zvládnutí granátové zteče a reakce družstva
v chodu na kontakt se slabým protivníkem.az 41.mpr
Na čtvrtek pro nás byly připraveny střelby, jejichž hlavním úkolem bylo procvičit určování
pozic nepřítele a navádění na cíl různými metodami (OB, TRP,…). Družstva byla rozmístěna
v jedné linii na třech stanovištích s různými terčovými situacemi. Po ukončení střeleb a
přesunu zpět na ubikace jsme se po družstvech začali připravovat na patrolu do prostoru
s pravděpodobným výskytem nepřítele. Po přípravě na boj jsme v šachovnici vyrazili z osady
a zanedlouho už byl hlášen první kontakt. Je třeba zmínit, že komplexní vyřešení celé situace
od opuštění základny přes přesun terénem, kontakt s nepřítelem, jeho zničení (případně
vyvázání z kontaktu), pokračování v přesunu až po dosažení cílového prostoru dalo všem
družstvům dost práce. V cílovém prostoru následovala zpětná vazba a hodnocení ze strany
instruktorů. Večer jsme už jenom vyčistili zbraně a uklidili ubikace.
V pátek brzy ráno jsme se na Tatře přesunuli zpět do Žatce. Tam nás čekala pouze výstupní
zdravotní prohlídka, vrácení zbraní, pohovor s velitelem praporu a po obědě nástup a
ukončení cvičení.

az 41.mpr
Na závěr je třeba poděkovat instruktorům za přístup a trpělivost. I přes problémové aspekty,
které vyplývají z podstaty AZ, se našeho výcviku zhostili svědomitě a snažili se nám předat co
možná nejvíc z vlastních dovedností a zkušeností. Díky!

aktivní záloha
Svob. Václav Misík

Diskuze

Nákupní košík
Přejít nahoru